Skolebøker og Pensumbøker til salgs, fra Reiselivsledelse ved Universitetet i St

Her har jeg laget en liste over alle pensumbøkene jeg har brukt ved UiS, som jeg har liggendes hjemme. Vennligst, se igjennom den. Kanskje du finner noe, eller kun én enkel bok du trenger? Her kommer listen: , Ex. Phil: Filosofisk Tenkning Gjennom Dialog, av Bjørn Olav Roaldseth, Gyldendal Akademisk forlag, 1.utgave 2011 = Pent brukt. Pris: 250 kr _________________________________________________ , Serviceledelse og Serviceorganisering: The Ownership Quotient, av James L. Heskett, W. Earl Sasser, Joe Wheeler, Harward Business School Publishing Corporation, 2008 = Pent brukt. Pris: 250 kr _________________________________________________ , Serviceledelse og Serviceorganisering: Psykologi i Organisasjon og Ledelse, av Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann, Fagbokforlaget, 4.utgave 2009 = Brukt, uten overstrykningsmerker. Pris: 400 kr __________________________________________________ , Personalledelse og Kommunikasjon: Den Dyktige Medarbeider, Behov og Forventninger, av Ståle Einarsen og Ander Skogstad, Fagbokforlaget, 3. opplag 2010 = Pent, nesten ubrukt. Pris: 400 kr _________________________________________________ , Personalledelse og Kommunikasjon i servicebedrifter: Personal Administrasjon, Teori og Praksis, av Rigmor E. Grimsø, Gyldendal Akademisk forlag, 4. utgave 2011 = Pent brukt. Pris: 350 kr _________________________________________________ , Personalledelse og Kommunikasjon i servicebedrifter: Intern Kommunikasjon, Planlegging og tilrettelegging, av Bente Erlien, Universitetsforlaget, 4. utgave 2012 = Pent, nesten ubrukt. Pris: 350 kr __________________________________________________ , Introduksjon til Reiseliv: Turisme, Fenomen og næring, av Jens Kr. Steen Jacobsen og Arvid Viken, Gyldendal Akademisk Forlag, 3. utgave 2011 = Grei brukt. Pris: 200 kr _________________________________________________ , Introduksjon til Reiseliv: Turisme, Turister og Samfunn, av Jens Kr, Steen Jacobsen og Kjartan Eide, Gyldendal Akademisk Forlag, 1. utgave 2011 = Grei brukt. Pris: 200 kr __________________________________________________ , Tourism, Rethinking the Social Science of Mobility, av C. Michael Hall, Pearson Prentice Hall, Pearson Education Limited 2005 = Brukt, uten overstrykningsmerker. Pris: 450 kr __________________________________________________ , Markedssanalyse og forskningsmetode: Marketing Research Methodological Foundations, av Dawn Iacobucci og Gilbert A. Churchill, South, Western Cengage Learning, 10th Edition = Grei brukt. Pris: 400 kr __________________________________________________ , Reiselivets Dimensjoner: The Tourist, A New Theory Of The Leisure Class, av Dean MacCannell, University California Press, Introduction to the 2013 edition copyright = Pent brukt. Pris: 200 kr __________________________________________________ , Introdusjon til Samfunnsvitenskapelig Metode, av Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte og Line Christoffersen, Abstrakt Forlaget, 4. utgave 2010 = Pent, nesten ubrukt. Pris: 380 kr __________________________________________________ , Reiselivsplanlegging: Tourism Planning, An Intergrated and Sustainable Development Approach, av Edward Inskeep, Van Nostrand Reinhold, 1991 = Grei brukt. Pris: 600 kr __________________________________________________ , Matematikk og Statistikk: Basic Stastics for Business & Economics, av Douglas A. Lind, William G. Marhcal og Samuel A, Wathen, McGraw Hill International Edition 2008, Sixth Edition= Brukt. Coveret ser litt slitt. Pris: 350 kr _________________________________________________ , Matematikk og Statistikk: Matematikk for Økonomi og Samfunnsfag, av Harald Bjørnestad, Ulf Henningn Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner, Høyskoleforlaget, 8.utgave 2010 = Pent brukt. Pris: 350 kr _________________________________________________ , Matematikk og Statistikk: Matematikk for Økonomi og Samfunnsfag, Løsningsforslag til pensumboken, av Harald Bjørnestad, Ulf Henningn Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner, Høyskoleforlaget, 8.utgave 2010 = Pent brukt. Pris: 150 kr __________________________________________________ , Kompendium: BRL 140 Introduksjon til Reiseliv. Pent brukt. Opprinnelig Pris: 120 kr. Ny Pris: 100 kr _________________________________________________ , Kompendium: BRL 350 Reiselivets Dimensjoner, av Leif Selstad, fra Våren 2014. Litt mye brukt. Plastcoveret på framsiden av heftet er dessverre litt bøyd. Opprinnelig Pris: 245 kr. Ny Pris: 90 kr __________________________________________________ , Kompendium: BHO 275 Markedsanalyse og Markedskommunikasjon forskningsmetode , av Øystein Jensen og Guro Aarre, fra Våren 2013. Grei brukt. Opprinnelig Pris: 260 kr. Ny Pris: 90 kr _________________________________________________ , Kompendium: BRL 270 Attraksjonsutvikling og Opplevelse, av Øystein Jensen, Norsk Hotellhøgskole, fra Vårsemesteret 2013. Grei brukt, men dårlig håndtert. Det er dessverre blitt ødelagt på øvre og nedre spiral, kanten til heftet. Opprinnelig Pris: 260 kr. Ny Pris: 90 kr _________________________________________________ , Kompendium: BRL 130 Reiselivstrender, fra Våren 2012, Norsk Hotellhøgskole. Grei brukt. Opprinnelig Pris: 140 kr. Ny Pris: 80 kr ___________________________________________________


4307 Sandnes


Næringsvirksomhet Annet